strona główna | mapa strony

Modlitewna Grupa Miłosierdzia
MODLITEWNA GRUPA MIŁOSIERDZIA
Miłosierdzie odnosi triumf na sądem (Jk 2,13)

Myśl o założeniu tej modlitewnej grupy powstała w trakcie nowenny przed Świętem Miłosierdzia. Coraz liczniejsza obecność wiernych w kolejne dni nowenny nie mogła zostać nie tylko niezauważona, ale przede wszystkim niedoceniona pod względem duszpasterskim i duchowym. Dlatego została podjęta inicjatywa zebrania czcicieli Bożego Miłosierdzia w naszej Parafii w grupę modlitewną o profilu formacyjnym. Jako zachętę do jej powstania, a nade wszystko ukazanie wartości wspólnej modlitwy, wykorzystano teksty z Liturgii Słowa na 23. Niedzielę Zwykłą (rok A), a zwłaszcza Jezusowe zapewnienie: "Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,19-20). Podjęcie tego wezwania pozwala mieć każdemu wierzącemu wielką nadzieję na doświadczanie Bożej obecności w wymiarze zarówno wspólnotowym, jak i indywidualnym. Ta prawda stała się myślą przewodnią homilii, którą wygłosił ks. Mariusz Szmajdziński na wszystkich mszach świętych w tę niedzielę (07.09.2014), zachęcając do wspólnotowego szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia poprzez modlitwę i konkretne uczynki. Twórczym wymiarem tego Boskiego daru miałaby być - w myśl podjętego wyzwania przez ks. Mariusza - modlitewna grupa miłosierdzia, która byłaby czytelnym znakiem niepojętej Miłości Boga do każdego człowieka.

Pierwsze spotkanie odbyło się w piątek po niedzieli, w którą była głoszona zachęta do podjęcia szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia (12.09.2014). Na spotkanie przyszło dwadzieścia osób, które wyraziły wielką radość z takiej inicjatywy i równie wielką chęć przynależności do takiej grupy modlitewnej. Przez szereg kolejnych dni wiele nowych osób zgłaszało chęć do przyłączenia się do tej nowej inicjatywy w naszej Parafii.

 

W praktycznym wymiarze Modlitewna Grupa Miłosierdzia ma szerzyć kult Bożego Miłosierdzia i wypraszać je we wspólnej modlitwie. Tak zostanie realizowane wezwanie Pana Jezusa przekazane przez św. Faustynę Kowalską: "Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci" ("Dzienniczek" 687). Podejmujemy to wezwanie z myślą nie tylko o miłosierdziu dla siebie, ale także dla swojej rodziny, parafii, miasta, ojczyzny, świata. Członkowie Modlitewnej Grupy Miłosierdzia są wezwani do:

• codziennego odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia, w miarę możliwości o godzinie 15:00, ale zawsze z myślą, że modlimy się wspólnie, choć w różnych miejscach i okolicznościach;

• uczestnictwa w piątkowej Eucharystii o godzinie 18:00 i Koronce, która jest odmawiana bezpośrednio po niej;

• uczestnictwa w Godzinie Miłosierdzia, która jest odprawiana w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy świętej o godzinie 18:00

• uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych dla pogłębienia duchowości miłosierdzia (termin jest podany w pierwszy piątek miesiąca);

• lektura książek o Bożym Miłosierdziu.

Pomocnymi lekturami dla wzrastania w - jak to określił św. Jan Paweł II, Apostoł Miłosierdzia - są:

• św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej (Warszawa 1996)

• bp Grzegorz Ryś, Skandal Miłosierdzia. Rozważania dla każdego (Kraków 2012) - znakomita książka, która jest komentarzem-przewodnikiem po tekstach biblijnych ukazujących Boże Miłosierdzie (jest jeszcze do nabycia u ks. Mariusza)

• bp Kazimierz Romaniuk, Biblijny traktat o miłosierdziu (Ząbki 1994)

 

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie
Copyright © 2009-2022