strona główna | mapa strony

Kościół
Rys historyczny

Wysoki, strzelisty, neogotycki budynek, murowany z radziejowickiej cegły z nawą prostokątną i prezbiterium wyższym, jednoprzęsłowym, zamkniętym trójbocznie, posiada od wschodu czworoboczną wieżę, dwukondygnacyjną, zwężająca się ku górze, zwieńczoną trójkątnymi szczycikami, nakrytą ostrołukowym hełmem pokrytym blachą. Dach dwuspadowy jest pokryty blachą. Znajdujący się w ołtarzu głównym obraz "Wniebowstąpienie Pańskie" namalował w Monachium August Frind na zamówienie Karola Dittricha.

Kościół w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (1898-1969)

W 1888 roku pastor wiskicki, ksiądz Juliusz Bursche, rozpoczął przygotowania do budowy niewielkiego domu modlitwy w Żyrardowie. Jednak jeszcze w tym samym roku został przeniesiony do parafii w Warszawie, a jego zamiary kontynuował nowy pastor - ks. Rudolf Gustaw Gundlach.

Na budowę nowego kościoła pieniądze ofiarowali: ówczesny dyrektor żyrardowskich zakładów Karol Dittrich, jak również robotnicy fabryczni. Zebrane fundusze oraz pomoc i zaangażowanie parafian pozwoliło na ukończenie w 1898 roku budowy kościoła, który został zaprojektowany i wzniesiony jako budowla neogotycka.

Uroczystego poświęcenia dokonał 25 września tegoż roku superintendent generalny ks. Karol Gustaw Manitius. Z chwilą poświęcenia kościół otrzymał imię Wniebowstąpienia Pańskiego. W ten sposób centrum życia parafii przeniosło się do Żyrardowa.

Ze względu na trudne w latach wojennych losy wspólnoty Ewangelickiej i w ostateczności brak realnej możliwości utrzymania tego budynku w dniu 3 sierpnia 1969 roku przekazano budynek kościoła na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele archiwalne. W zamian Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żyrardowie zobowiązało się dokonać generalnego remontu stojącej obok kaplicy, gdzie została przeniesiona ewangelicka parafia. Podpisany w marcu 1970 roku akt przekazania kościoła Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żyrardowie został później unieważniony ponieważ władze państwowe nie wywiązały się z obiecanego remontu, który miał być warunkiem przekazania kościoła.

Kościół w Parafii Rzymsko-katolickiej (od 1976)

W 1974 roku strona rzymsko-katolicka reprezentowana przez księdza Witolda Jaworskiego rozpoczęła starania o kupno budynku kościelnego w Żyrardowie, który stanowił własność Skarbu Państwa. Kupno kościoła zrealizowano w marcu 1976 roku.

Poświęcenia kościoła według obrządku rzymsko-katolickiego dokonał dnia 27 marca 1976 roku Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński - obecnie Sługa Boży. Pierwszą Mszę świętą w nowo wyświęconej świątyni odprawił Ksiądz Biskup Zbigniew Kraszewski. Pierwszym proboszczem parafii mianowany został ksiądz Witold Jaworski, który wraz z miejscową wspólnotą dokonał generalnych remontów, aby ta świątynia nabrała blasku, jaki obecnie widzimy.

Tak powstało jedyne w swoim rodzaju sąsiedztwo dwu chrześcijańskich parafii: Rzymsko-katolickiej i Ewangelicko-Augsburskiej. A w tym sąsiedztwie najpiękniejsze jest to, że obie parafie noszą to samo imię: "Wniebowstąpienia Pańskiego".

_______________________________________________
min. na podstawie opracowania p. Barbary Rzeczyckiej
Więcej informacji o naszych Sąsiadach: http://badgeritc.nazwa.pl/luteranie

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie
Copyright © 2009-2022