strona główna | mapa strony

Chrzest

Chrzest w naszej Parafii jest udzielany w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 13:00.

Z prośbą udzielenie sakramentu chrztu zgłaszają się rodzice dziecka lub jego opiekunowie prawni.

Wymagane dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał, który jest tylko do wglądu), kopia dla parafii;
  • Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania;
  • Jeżeli rodzice chrzestni są spoza naszej Parafii, to jest wymagane zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania.

W przypadku chrztu dla osób spoza naszej Parafii, należy przy zgłoszeniu przedstawić oprócz w/w dokumentów pisemną zgodę proboszcza swojej parafii, zezwalającą na chrzest poza parafią.

Własną parafią jest ta, na której terenie aktualnie się zamieszkuje.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia, przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, ani młodzież szkolna, w przypadku dobrowolnej rezygnacji z lekcji religii.

Zapraszamy na nauki przed chrztem św. dziecka w każdy II i IV piątek miesiąca rodziców i chrzestnych do kościoła na godzinę 18.40. Obecność obowiązkowa.

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie
Copyright © 2009-2022