strona główna | mapa strony

AKTUALNOŚCI

18/04/2015
To Ja jestem, nie bójcie się.
16/04/2015
Ten, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże.
16/04/2015
Tak Bóg umiłował świat...
14/04/2015
Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.
13/04/2015
...powtórnie się narodzić.
11/04/2015
Wyrzucał im brak wiary i upór.
07/04/2015
...udaj się do moich braci i powiedz im.
06/04/2015
I tak... ta pogłoska... trwa aż do dnia dzisiejszego.
05/04/2015
Nie bójcie się... powstał, nie ma Go tu.
01/04/2015
Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
30/03/2015
A dom napełnił się wonią olejku.
29/03/2015
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
28/03/2015
Tego więc dnia postanowili Go zabić.
27/03/2015
Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?
26/03/2015
Zanim Abraham stał się, Ja Jestem.
25/03/2015
Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
24/03/2015
...wielu uwierzyło w Niego.
23/03/2015
Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi.
21/03/2015
I rozeszli się każdy do swojego domu.
20/03/2015
Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał.
19/03/2015
Dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał.
17/03/2015
Panie, nie mam człowieka...
16/03/2015
I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
09/03/2015
Gorliwość o dom Twój pożera Mnie.
06/03/2015
Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają.
06/03/2015
Nie tak będzie między wami.
03/03/2015
...uczynków ich nie naśladujcie.
03/03/2015
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
28/02/2015
Miłujcie waszych nieprzyjaciół.
27/02/2015
Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.
25/02/2015
To plemię jest plemieniem przewrotnym.
22/02/2015
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
19/02/2015
Niech się zaprze samego siebie.
18/02/2015
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
26/01/2015
Jak może szatan wyrzucać szatana?
30/12/2014
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia.
25/12/2014
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
24/12/2014
...jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków.
20/12/2014
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
19/12/2014
Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna.
19/12/2014
Józef był człowiekiem sprawiedliwym.
17/12/2014
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
13/12/2014
Nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała.
13/12/2014
Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli.
12/12/2014
A jednak mądrość jest usprawiedliwiona przez swe czyny.
11/12/2014
Wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.
10/12/2014
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście...
09/12/2014
...zaprawdę powiadam wam: cieszy się nią bardziej...
08/12/2014
Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy.
07/12/2014
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu.
05/12/2014
Według wiary waszej niech się wam stanie.
04/12/2014
...dom swój zbudował na skale.
02/12/2014
Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie.
01/12/2014
Panie, nie jestem godzien...
28/11/2014
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
27/11/2014
...podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
25/11/2014
Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono.
24/11/2014
...wszystko, co miała na utrzymanie.
18/11/2014
Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu.
08/11/2014
Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
07/11/2014
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił.
06/11/2014
Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.
06/11/2014
...kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
06/11/2014
Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty.
06/11/2014
...odpłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
28/10/2014
Wyrosło i stało się wielkim drzewem...
28/10/2014
...była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
24/10/2014
...umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba...
23/10/2014
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.
22/10/2014
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie...
21/10/2014
Niech będą przepasane biodra wasze...
15/10/2014
...pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą.
14/10/2014
...wszystko będzie dla was czyste.
12/10/2014
Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?
11/10/2014
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.
10/10/2014
Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje.
07/10/2014
...obrała lepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
03/10/2014
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi.
03/10/2014
Przybliżyło się do was Królestwo Boże.
01/10/2014
Panie, chcę pójść za Tobą, ale...
24/09/2014
I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
23/09/2014
...ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.
22/09/2014
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione...
20/09/2014
...wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wypełniają...
19/09/2014
...usługiwały ze swego mienia.
17/09/2014
Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.
16/09/2014
A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
16/09/2014
Na jej widok Pan użalił się nad nią...
14/09/2014
...powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony.
14/09/2014
Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś.
13/09/2014
Bo z obfitości serca mówią jego usta.
12/09/2014
...wyrzuć najpierw belkę ze swego oka...
09/09/2014
...całą noc spędził na modlitwie do Boga.
08/09/2014
...życie ocalić czy zniszczyć?
07/09/2014
Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie...
06/09/2014
Syn Człowieczy jest panem szabatu.
06/09/2014
...młode wino należy lać do nowych bukłaków.
03/09/2014
...głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym.
02/09/2014
...słowo Jezusa było pełne mocy.
01/09/2014
Dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli.

Słowo na Codzień

Patron Tygodnia

Kalendarium liturgiczno-duszpasterskie

Biblia wykłady i audycje

Rzymskokatolicka Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego
w Żyrardowie

ADRES
ul. Żeromskiego 7
96-300 Żyrardów
Diecezja Łowicka / Dekanat Żyrardowski

KANCELARIA
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 15:30 - 17:30

[w soboty, niedziele i święta kancelaria nieczynna]

telefon do kancelarii
(+48) 46 856 39 29 wew. 14
czynny w godzinach pracy

email: kancelaria@wniebowstapieniepanskie.zyrardow.pl

Kościół

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie
Copyright © 2009-2013